Игри

Информация за страница Димово

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Територията и е с преобладаващ хълмисто-равнинен характер, включваща части от Дунавската хълмиста равнина, в която попада Арчарския район, до полупланински в района на град Димово и село Гара Орешец, с надморска височина от + 42 м до + 900 м. Характерът на релефа в по-голямата си част от територията благоприятства за развитие на селскостопанско производство с всичките му разновидности, изграждането на много добри комуникативни връзки и инженерна инфраструктура. Географското разположение на община Димово обуславя наличието на собствени водни ресурси. През територията на общината протичат река Арчар, река Скомля, река Белщица, река Лом и река Дунав в Арчарския район. Основен потребител на вода в община Димово е населението и в по-малка част преработващата промишленост в лицето на малките и средни предприятия. Към днешна дата община Димово разполага с богати културни традиции. На територията на град Димово функционира читалище „ Пайсий Хилендарски”. Към самото читалище функционира компютърен кабинет за обучение, два самодейни състава за народни танци и песни и кръжоци по краезнание и литература. На територията на община Димово има детска градина и основно училище. Името на училището е „ Свети свети Кирил и Методий”. В него се обучават ученици от първи до осми клас. Преди време в Димово е имало и Професионална гимназия по икономика, но тя вече не съществува. Град Димово също така има и богати спортни традиции. В общината функционират два футболни отбора. Има също така и клуб по шахмат. Самата община оценява спортната дейност като важен фактор за  укрепването на здравето на децата и учениците, за повишаване на тяхната дееспособност.

            Община Димово няма традици в развитието на масовия туризъм. Но природните дадености, географското положение и самата близост до туристически обекти от национално и международно значение като пещерата „ Магура”,  „Белоградчишките скали”, замъка „Баба Вида”, Биосферен резерват „Чупрене” създават добри предпоставки за развитие на този сектор от местната икономика. Интересна забележителност в град Димово е еко – пътека „Радова бара”. Тя е с дължина около километър и половина и се намира в покрайнините на града. По цялата дължина на пътеката са поставени пейки, съдове за отпадъци, указателни и информационни табели, а в самия край на еко – пътеката има беседка с капацитет за двадесет човека. Друго интересно събитие за община Димово е ежегодният есенен панаир. Това е времето, в което целият град се забавлява заедно. Всяка година община Димово се стреми да има различни гости, да предлага различни забавления, както за най – малките, така и за възрастната част от населението на град Димово.

 

Етикети:   Белоградчик , България , Видин , Градове
eXTReMe Tracker